1398/07/15 09:44
برگزاري نشست مشترك مشاورين امور بانوان فرمانداريها و دستگاههاي اجرايي استان
دومين نشست مشترك مشاورين امور بانوان و خانواده فرمانداريها و دستگاههاي اجرايي استان با حضور جناب آقاي اكرمي معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي روز يكشنبه مورخ 14 / 7 / 1398ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات امير كبير (طبقه چهارم استانداري) با سه دستور کار با موضوع : - ارائه يك برنامه عملياتي ، كاربردي و موثر در زمينه الف) كاهش طلاق و تحكيم بنيان خانواده ب) كاهش بيكاري زنان ترجيحا" دختران تحصيلكرده (دو موضوع اولويت دار حوزه زنان و خانواده برابر سند ارتقا وضعيت زنان استان) توسط مشاورين امور بانوان و خانواده فرمانداريها و دستگاههاي اجرايي - بحث و بررسي پيرامون برگزاري كارگاههاي آموزش خانواده ويژه اعضا خانواده (زنان ، مردان و فرزندان) - بحث و بررسي پيرامون استمرار طرح توانمندسازي زنان روستايي در ساير روستاها برگزار گردید . در این جلسه ضمن بیان ارائه برنامه های اولویت دار جهت اجرا در نیمه دوم سالجاری در سطح استان گزارشي از وضعیت پست های مدیریتی زنان شیو ه آموزش خانواده ، نحو فرهنگ سازی و... در حوزه زنان ارائه شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved