1398/06/25 13:53
نشست مشترك مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با سرپرست امور شعب بانك رفاه كارگران استان
در اجراي تفاهم نامه مشترك معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و بانك رفاه كارگران در وز دوشنبه مورخ 98/6/25 در محل سرپرستي بانك رفاه كارگران استان نشستي با موضوع بررسي جزييات اجراي طرح ارائه وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد بالاي 40 سال برگزار شده و هماهنگي هاي لازم در اين خصوص انجام شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved