1398/05/10 12:53
برگزاري اولين نشست مشاورين امور بانوان وخانواده دستگاههاي اجرايي با مديران دستگاههاي اجرايي در محل سالن جلسات شوراي شهر اراك
اولین نشست مشاورین امور بانوان وخانواده دستگاههای اجرایی با مدیران دستگاههای اجرایی با حضور جناب آقای دکتر فلک افلاکی رئیس شورای کلان شهر اراک وتعدادی از اعضا محترم روز سه شنبه مورخ 8/5/98 در سالن جلسات شورا برگزار گردید .در این جلسه ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در حوزه بانوان موضوعاتي از قبیل: مشکلات پارک بانوان ،پارکهای سطح شهر ،سرویسهای بهداشتی ،وضعیت بانوان زندانی ،همکاری های بین بخشی و.. مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved