1398/04/23 14:02
برگزاري دومين جلسه شوراي مشورتي بانوان در سال 98 با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري
دومین جلسه شورای مشورتی بانوان به ریاست جناب آقای اکرمی با موضوع مشارکت سیاسی بانوان ورفع موانع این مشارکت روز يكشنبه 98/4/23 با حضور سرکار خانم جواهری از مدیران پیش کسوت حوزه بانوان وسرکار خانم صالحی سرپرست محترم سیاسی وانتخابات در طبقه چهارم استانداری برگزار شد . در این جلسه به بررسی موانع ذهنی ،اجتماعی وفرهنگی مشارکت سیاسی بانوان اشاره ورفع این موانع مورد شور ومشورت اعضا قرار گرفت در این راستا جناب آقای اکرمی باعنوان اینکه با استفاده از ظرفیتهای موجود راه را برای مشارکت های بیشتر باز نمایید، عنوان نمودند: بانوان می بایست خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند وزنان توانمند وارد عرصه انتخابات شوند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved