1398/03/28 14:24
برگزاري جلسه "طرح توانمند سازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار"
در راستای اجرایی شدن طرح مشترک معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری ،وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی وجهاد دانشگاهی جلسه اي با موضوع "طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار"مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل جلسه اي در تاريخ 98/3/28 در دفتر امور بانوان وخانواده استانداری برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved